Østerbo videregående skole

Østerbo videregående skole er etablert som en stiftelse med formål å drive kristen skolevirksomhet for elever med behov for ekstra oppfølging og tilrettelagt undervisning. Skolen er godkjent etter lov om frittstående skoler og elevene betaler ikke skolepenger.

Våre utdanningsprogram

Helse- og oppvekstfag gir kunnskap om helsefremmende arbeid, livsstilsykdommer og arbeidsmiljø.

De fleste av våre elever som går videre med læretid og tar fagbrev, ender opp med fagbrev som tømrer.

Skolen har et moderne skolekjøkken, og arbeid i praksis utgjør en stor del av opplæringen.

Generell studiekompetanse gjør deg kvalifisert til å studere ved universiteter og høgskoler.

Hvorfor velge Østerbo videregående skole?

ET INKLUDERENDE OG STØTTENDE LÆRINGSMILJØ

MÅLRETTET OPPLÆRING FOR SUKSESS                

ET FELLESSKAP FOR ALLE

Følg oss på facebook

[custom-facebook-feed feed=1]

Samhold og opplevelser utenfor klasserommet

Eventyrlig læring: Opplev mer, lær mer!

En utflukt til en fornøyelsespark kan være en verdifull investering i elevenes læring og trivsel.

Det kan gi dem et avbrekk fra klasserommet, styrke samholdet i klassen, øke motivasjon og engasjement for læring, og gi dem gode minner for livet.

Årlig begivenhet: «Ta sjansen»

«Ta sjansen» er en årlig begivenhet der samhold står i fokus. Elevene organiseres i klasser, og hvert team får i oppdrag å konstruere sin egen unike «båt» av papp. Den ferdige farkosten skal deretter testes i en spennende konkurranse.

Årlig skoletur til Fyresdal i Telemark

Hensikten med turen er å skape en hyggelig opplevelse, mestring og noen utfordringer i bakken.

Klatring på grensen, en verdifull start på skoleåret

I en uformell setting utenfor klasserommet får elever og lærere mulighet til å bli bedre kjent på en mer personlig måte. Dette legger grunnlaget for et sterkt og støttende læringsmiljø resten av skoleåret.

Historie

 

Stiftelsen Østerbo videregående skole: En oase av omsorg, rehabilitering og utdanning

Stiftelsen Østerbo videregående skole er mer enn bare en skole. Den er en del av Evangeliesenterets helhetlige arbeid, der omsorg, rehabilitering og utdanning står som bærebjelker for et meningsfylt liv.

Etablert i 1988 av Ella og Asbjørn Ystebø i Eikefjord, Sogn og Fjordane, sprang skolen fra et dypt ønske om å gi mennesker en ny sjanse. I 2008 flyttet skolevirksomheten til Østerbo evangeliesenter utenfor Halden, der den fortsetter å tilby et unikt læringsmiljø for elever med behov for ekstra oppfølging og tilrettelagt undervisning.

 

Opptakskrav

Det er tre ufravikelige krav for opptak til vår skole. Søker må dokumentere:

1. Fullført grunnskole

Vitnemål fra grunnskolen og kompetansebevis/karakterutskrifter fra tidligere videregående opplæring, uansett resultat. Dersom du mangler papirer, ta kontakt med skolen du gikk på eller skriv ut fra Vigo.no

2. Behov for tilrettelagt opplæring

Behov for tilrettelagt opplæring må kunne dokumenteres av en kompetent instans utenfor skolen, f.eks. spesialisthelsetjenesten, BUP, DPS, OT/PPT, behandlingssted, psykolog, NAV (ved sakkyndig) eller lignende.

3. Dokumentert ungdomsrett eller realkompetansevurdering

Dersom du er over 25 år og har brukt opp ungdomsretten din (om du er i tvil – ta kontakt med Opplæringsavdelingen i fylkeskommunen din) må du få en realkompetansevurdering.

Er du over 18 år og fremdeles har ungdomsrett, trenger vi dokumentasjon på dette (ta da kontakt med inntakskontoret i fylkeskommunen din).

Elevene sier

Kontakt oss