Om oss

Østerbo videregående skole er etablert som en stiftelse med formål å drive kristen skolevirksomhet for elever med behov for ekstra oppfølging og tilrettelagt undervisning. Skolen er godkjent etter lov om frittstående skoler og elevene betaler ikke skolepenger.

Skolen har plass til 66 elever, undervisningen foregår i små grupper og bygger på kristen tro.

Våre ansatte

Jørgen Westerveld

Assisterende rektor
Lærer i historie PB3

Kaja Røyndal

Administrasjonskonsulent
Rådgiver

Nina Christoffersen

Administrasjonsleder

Fredrik Stubberud

Lærer i byggfag
Teamleder for byggfag

Petter Åsheim

Lærer i byggfag
Kontaktlærerfor BT2A

Vidar Hartveit

Lærer i byggfag
Kontaktlærer for BA1A

Thomas Pedersen

Vaktmester

Solveig J. Buer

Lærer i helse- og oppvekst
Kontaktlærer for HA2A
Teamleder for helse- og oppvekstfag

Monica Mylius

Lærer i helse- og oppvekst
Kontaktlærer HO1A

Anette Klevmo

Assistent/Miljøarbeider

Anna Berit Føyen

Lærer i matematikk
koordinator for spesialundervisningen

Dag-Sverre Nordsjø

Lærer i matfag
Kontaktlærer for KS2A

Magne Degnes

Lærer i matfag
Kontaktlærer for RM1A

Hans Petter Hanaas Aslakstrøm

Historielærer

Anne Ultvedt

Lærer i engelsk og samfunnsfag

Kristin Farstad

Lærer i norsk, naturfag og kroppsøving

Frode Bilsbak

Vikarlærer i historie

Kontakt oss