Informasjon for elever

Jobb med mennesker i forskjellige livssituasjoner. Helse- og oppvekstfag gir kunnskap om helsefremmende arbeid, livsstilsykdommer og arbeidsmiljø.

Kontakt oss