Påbygging til studiekompetanse

Har du tatt yrkesfag, men drømmer om høyskole eller universitet? Det er fullt mulig!

Med et skoleår på Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse kan du realisere drømmene dine.

Vårt tilbud

Hvorfor velge påbygging til studiekompetanse?

Påbygg vil forberede deg til spennende og utfordrende utdanningsløp, både når det gjelder det faglige og det å lære metoder og teknikker for hvordan du kan tilegne deg ny kunnskap. Dette kan du ha nytte av hvis du velger å ta videre studier, eller bare ønsker å få et vitnemål.

VG3 Påbygg til generell studiekompetanse

På dette utdanningsprogrammet har du fag som norsk, engelsk, historie, naturfag og matematikk som gir deg den teoretiske kompetansen som kreves for å kunne bli tatt opp til spennende studier på høyskoler og universitet. Påbygg til generell studiekompetanse er et teoretisk skoleår som krever at man er fokusert og bruker en del tid på skolearbeid.

Skolen vår preges av romslighet og trygghet. Som elev skal du oppleve mestring og ta aktivt del i opplæringen. Vi er opptatt av å skape trygge omgivelser hvor det er lov å prøve og feile. Målet er å finne de arbeidsformene som fungerer best for den enkelte eleven. Kanskje får du også et nytt blikk på skole og opplæring?

Du kan søke hvis du har fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram, eller har oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev).

Kontakt oss