Helse- og oppvekstfag

Er du omsorgsfull og glad i å ta vare på andre mennesker?
Bli helsefagarbeider og gjør en forskjell!

Vårt tilbud

Hvorfor velge helse- og oppvekstfag?

Helse- og oppvekstfag gir deg muligheten til å jobbe for og med mennesker, og bidra til å bedre livskvaliteten til de som trenger det. Studiet vil gi deg kunnskap om menneskers fysiske, psykiske og sosiale behov, og hvordan du best kan legge til rette for at disse skal dekkes. Du som velger helse- og oppvekstfag vil få en givende og variert læretid, og etter hvert også arbeidshverdag.

VG1 Helse og oppvekstfag

Bygger grunnlaget innenfor helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesliv. Studiet skal legge til rette for utvikling av faglig forståelse gjennom kunnskap, refleksjon, etisk bevisstgjøring, respekt og toleranse.

Du kan søke hvis du har fullført grunnskole eller tilsvarende

VG2 Helsearbeiderfag

Helsearbeiderfag består av endel praksis i løpet av skoleåret. I møte med mennesker lærer du å gi omsorg og støtte til de som trenger det. Gjennom læringsarbeid som gir deg en faglig og personlig utvikling, får du gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Du vil da bli kvalifisert til å arbeide på sykehjem, sykehus, hjemmebasert omsorg, psykisk helsevern, rehabilitering, rusomsorg og institusjoner for barn, unge og eldre med ulike funksjonshemninger.

For å kunne bruke yrkestittelen helsefagarbeider kreves autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Du kan søke på Vg2 hvis du har fullført Vg1 helse- og oppvekstfag eller tilsvarende.

Kontakt oss