Årlig skoletur til Fyresdal i Telemark

Hensikten med turen er å skape en hyggelig opplevelse, mestring og noen utfordringer i bakken. Videre ønsker vi at alle elevene våre skal oppleve hvordan det er å bruke naturen som et rekreasjonselement, og til aktivitet tilpasset dine forutsetninger i flotte omgivelser. Skoleturen skal være en arena for personlig vekst, faglig utvikling og et godt åndelig fellesskap.

test test

Del: